cenova ponuka zadarmo

Vákuovo-napeňovací systém je moderný a efektívny spôsob výroby sklolaminátových výrobkov, ktorý prináša mnoho výhod oproti tradičným metódam. Tento technologický postup minimalizuje odparovanie styrénu do ovzdušia, zvyšuje kvalitu výrobkov a zabezpečuje vysokú presnosť pri vytváraní finálnych produktov. V nasledujúcich častiach si podrobne predstavíme jednotlivé kroky tohto procesu.

vakuovo napenovaci system 1

Laminovanie

Po čiastočnom vysušení gelcoatu, kedy je povrch mierne lepivý (tzv. skúška prstom), sa forma vystelie výstužou. Používajú sa materiály ako Rovicolor, Dipecor, Saercor alebo rohož, ktoré zabezpečujú pevnosť a stabilitu konečného výrobku.

Pripravená živica sa zmieša s potrebným množstvom iniciátora podľa stanovenej receptúry. Forma sa následne presýti touto živicou, aby sa zabezpečilo rovnomerné nasýtenie výstužného materiálu.

Po nanesení živice sa forma uzatvorí protiformou. Pomocou vývevy sa vytvorí podtlak, ktorý spôsobí, že živica napení a vyplní celý priestor formy. Dôležité je, aby doba od primiešania iniciátora do vytvorenia podtlaku nepresiahla 10 minút (geltime závisí od typu živice).

Vytvrdzovanie

Proces vytvrdzovania prebieha v uzavretom priestore, kde sa styrén viaže na živicu procesom nazývaným zosieťovanie. Tento spôsob má výhodu oproti ručnému laminovaniu, pretože výrazne znižuje odparovanie styrénu do ovzdušia dielne. Výsledný výrobok má obojstranne hladký povrch. Forma zostáva uzatvorená pod podtlakom minimálne 20 minút.

 

Odformovanie

Po ukončení vytvrdzovania sa podtlak zastaví a do protiformy sa cez prepadový otvor fúkne vzduch. Po uvoľnení sa protiforma odstráni. Výrobok sa uvoľní z formy pomocou vzduchu. Každý výrobok sa následne označí razítkom a pripravený na ďalšie spracovanie.

Dokončovacie práce

Nadbytočné časti výrobku sa opília a obrúsia. Potom sa takmer hotový výrobok presunie do dokončovacej dielne. V dokončovacej dielni sa odstránia prípadné povrchové vady a zarovnajú sa miery podľa výkresu. Po skontrolovaní a odsúhlasení všetkých parametrov pracovník výrobok označí razítkom a zaeviduje ho do plánu expedície.

Expedícia

Výrobok sa presunie do skladu hotových výrobkov, kde je pripravený na nakládku. Nakládka sa realizuje podľa aktuálneho plánu. Pri nakládke je dôležité dodržiavať baliaci typový predpis, aby sa zabezpečila bezpečná preprava výrobku.

vakuovo napenovaci system 2

Vákuovo-napeňovací systém prináša do výroby sklolaminátových produktov nielen zvýšenú efektivitu, ale aj vyššiu kvalitu a presnosť. Minimalizácia odparovania styrénu do ovzdušia robí tento proces ekologickejším a bezpečnejším pre pracovníkov.

Oznam: V tejto galérii žiaľ ešte nie sú žiadne obrázky. V dohľadnom čase ich doplníme.

Firma LAMINEX s.r.o. využíva tento moderný postup na zabezpečenie špičkovej kvality svojich výrobkov, čím zaručuje spokojnosť svojich zákazníkov a dodržiavanie najvyšších štandardov v oblasti výroby sklolaminátu.

 

 

© LAMINEX s.r.o.
Kontakt: info@laminex.sk | Tel: +421 903 665 990

created by: Marek Sarvas