cenova ponuka zadarmo

Ručné laminovanie je tradičná a osvedčená metóda výroby sklolaminátových výrobkov, ktorá umožňuje dosiahnuť vysokú kvalitu a presnosť pri vytváraní rôznych produktov. Tento postup je obzvlášť vhodný pre výrobu menších sérií a špeciálnych výrobkov, kde je potrebná vysoká úroveň detailov a kontrola nad každým krokom procesu. V nasledujúcom článku si podrobne predstavíme jednotlivé kroky ručného laminovania, od prípravy formy až po konečný výrobok.

manualna malinacia

Príprava formy a nanášanie GELCOATu

Proces ručného laminovania začína prípravou formy, na ktorú sa nanáša vrstva GELCOATu. Gelcoat je živica s pigmentom, ktorá tvorí pohľadovú stranu výrobku a zabezpečuje jeho odolný povrch. Táto vrstva dodáva výrobku želanú farbu a zabezpečuje, že výrobok už nie je nutné dodatočne povrchovo upravovať. Gelcoat poskytuje kvalitný, farebný a lesklý povrch, ktorý je postačujúci pre mnohé aplikácie.

Pridávanie živice a vrstvenie rohoží

Po nanesení gelcoatu a jeho čiastočnom vyschnutí sa začína pridávať živica a ukladať vrstvy rohože. Živica sa rovnomerne nanáša na povrch formy a následne sa do nej ukladá sklenená rohož. Tento krok sa môže niekoľkokrát opakovať, pričom sa používajú rôzne zloženia sklenenej výstuže, až kým sa nedosiahnu želané vlastnosti výrobku, ako sú pevnosť, pevnosť v zaťažení, pevnosť v ťahu, pevnosť v tlaku, hmotnosť a požadovaná hrúbka.

Počas vrstvenia všetkých potrebných vrstiev vzniká chemická reakcia, pri ktorej sa jednotlivé vrstvy naviažu na seba. Tento proces je sprevádzaný uvoľňovaním tepla, čo vedie k vytvoreniu jednotnej štruktúry. Každá vrstva je starostlivo pripevnená a presýtená živicou, aby sa zabezpečila maximálna pevnosť a odolnosť konečného výrobku.

Vytvrdzovanie a odformovanie


Po ukončení vrstvenia všetkých potrebných vrstiev nasleduje fáza vytvrdzovania. Počas tejto fázy prebieha chemická reakcia, ktorá dokončí proces zosieťovania živice. Výrobok sa nechá vytvrdzovať v optimálnych podmienkach, aby sa dosiahla maximálna pevnosť a odolnosť.

Po úplnom vytvrdnutí živice sa výrobok opatrne odformuje. Tento proces zahŕňa oddelenie formy od hotového výrobku. Každý výrobok sa následne skontroluje a označí razítkom, aby sa zabezpečila jeho kvalita a identifikovateľnosť.

Dokončovacie práce


Po odformovaní sa výrobok presunie do dokončovacej dielne, kde sa odstránia nadbytočné časti a prípadné povrchové vady. Výrobok sa opíli a obrúsi, aby dosiahol požadovaný tvar a veľkosť podľa výkresu. Po skontrolovaní a odsúhlasení všetkých parametrov pracovník výrobok označí razítkom a zaeviduje ho do plánu expedície.

Expedícia


Hotový výrobok sa presunie do skladu, kde je pripravený na expedíciu. Nakládka sa realizuje podľa aktuálneho plánu, pričom je dôležité dodržiavať baliaci typový predpis, aby sa zabezpečila bezpečná preprava výrobku.

manualna malinacia

Ručné laminovanie je osvedčená technológia, ktorá umožňuje dosiahnuť vysokú kvalitu a presnosť pri výrobe sklolaminátových výrobkov. Tento proces poskytuje výhody v podobe odolných a esteticky atraktívnych výrobkov, ktoré sú pripravené na široké spektrum aplikácií.

Oznam: V tejto galérii žiaľ ešte nie sú žiadne obrázky. V dohľadnom čase ich doplníme.

Firma LAMINEX s.r.o. využíva túto tradičnú metódu, aby zabezpečila spokojnosť svojich zákazníkov a dodržiavala najvyššie štandardy v oblasti výroby sklolaminátu.

© LAMINEX s.r.o.
Kontakt: info@laminex.sk | Tel: +421 903 665 990

created by: Marek Sarvas