LAMINEX s.r.o.
 
     
   Sídlo a fakturačná adresa:
 
    č. 410  
    Nitrianska Blatnica 95605  
    Slovensko  
     
   Adresa prevádzky:   
    č: 176  
    92501 Malé Ripňany  
    Plus kód: FXHH+9V4 Malé Ripňany (Google mapy)  
     
   IČO:
50236865  
   DIČ:  2120235370  
   IČ DPH:  SK2120235370  
   Bankové spojenie
 
   IBAN:
SK43 0200 0000 0036 5766 2854 (VUB, a.s.)  
   BIC: SUBASKBX  

  

  Kontakty:  
     
  kancelária / informácie
 
  e-mail     :     info@laminex.sk  
  tel            :     +421 903 665 990
 
     
  Jaroslav Ševčík - konateľ, CEO
 
  e-mail     :     sevcik@laminex.sk  
  tel            :     +421 903 665 990
 
     
  podnety - pripomienky - otázky  
  e-mail     :     laminex@laminex.sk  
  e-mail     :     podpora@laminex.sk  
  tel            :     +421 903 665 990   
     
  Dlhodobá úspešnosť v poskytovaní služieb je založená na spôsobilosti našich zamestnancov, ich neustálom odbornom i osobnom rozvoji. Vzťah k udržaniu a rozvoju životného prostredia je v trvalej pozornosti vedenia a premieta sa do riadenia a konania spoločnosti.  
   
   

Stretnutie si prosím dohodnite vopred v pracovných dňoch na kontaktnom telefónnom čisle.

Powered by Phoca Maps

© LAMINEX s.r.o.
Kontakt: info@laminex.sk | Tel: +421 903 665 990

created by: Marek Sarvas